Historia

Dhoma erdhi si rrjedhojë e një nisme private midis profesionistëve shqiptarë që vepronin në skenën profesionale të Luksemburgut. Ata menjëherë kuptuan rolin instrumental që një organizatë e tillë mund të luajë në mbështetjen e ekonomisë shqiptare dhe forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Prandaj krijimi i Dhomës ishte një domosdoshmëri si një mjet për të përmbushur këtë rol.

Dhoma mori formën nga një ide dhe projekt nen ndertim në një Shoqatë Formale në 26 Shtator të 2017 dhe është gati të sherbej anëtarët e saj duke strukturuar projekte dhe duke lehtësuar mundësitë për rrjetëzim si në Luksemburg ashtu edhe Shqipëri.

Këshilli drejtues

Artan Vigani President

Civil Engineer - Expert surveyor

Besmira Uruçi Vice President

Head of Legal and Compliance - Financial services sector

Ina Kroi General Secretary

Consultancy on European Union Law - Legal and compliance and public administration

Mariola Kushta Director

Finance Professional - Asset management and Investment funds industry

Jetmira Mata Director

Project Manager – European Investment Bank

Eljoni Dhembi Director

IT Consultant - Banking sector

Arted Fagu Director

IT Consultant / Technical Analyst - International financial services

Komiteti Këshillimor

Manjola Gashi Economic Advisor

Experienced Accountant - Financial Managment, Accounting & Analysis