Shërbimet që ne ofrojmë

Krijime lidhjesh biznesi dhe referenca bashkëpunëtorësh

Ne organizojmë aktivitete të ndryshme gjatë vitit për të prezantuar anëtarët tanë me njëri tjetrin dhe gjithashtu në varësi të nevojave të vecanta të cdo anëtari, organizojmë prezantime me partnerë e bashkëpunëtorë biznesi

Menaxhim projektesh

Ne mbështetim projekte të reja duke dhënë eksperiencën tonë mbi menaxhimin e projekteve për të mbështetur projekte konkrete të anëtarëve tanë

Akses në të rejat, informacionin, ngjarjet dhe prirjeve më të fundit

Ne ndajmë eksperiencën e njohuritë lokale, lajmet e fundit dhe tendencat e tregut me anëtarët tanë për ti ndihmuar në biznesin e tyre dhe për të përfituar nga mundësitë e reja te tregut

Promovim edhe mbështetje për biznesin tuaj

Ne promovojmë aktivitetet e anëtarëve tanë dhe mbështetim zhvillimin e bizneseve të tyre nëpërmjet zhvillimit të mëtejshëm të bizneseve egzistuese dhe nëpërmjet dhënies së ekspertizës dhe informacionit për krijimin e mundësive të reja të biznesit

Akses ne nje baze të dhënash të pasur

Ne i ndajmë kontaktet që kemi me anëtarët tanë për të mundësuar zhvillimin e mundësive të reja të bashkëpunimit dhe për të nxitur bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve tanë

Konsulence

Ne i ndajmë kontaktet që kemi me anëtarët tanë për të mundësuar zhvillimin e mundësive të reja të bashkëpunimit dhe për të nxitur bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve tanë

Nxitje për mundësi konkrete të biznesit

Ne ju prezantojmë me bashkëpunëtorë konkretë të biznesit dhe organizojmë takime të përbashkëta mes anëtarëve që dëshirojnë të bashkëpunojnë