OFFICIAL STATEMENT

page1image41383376

Chamber of Commerce Albania Luxembourg
22 Route de Longwy L-4831,
Rodange, Grand Duchy of Luxembourg

 

Public Information

EN

Due to the growing risk of the spread of the COVID-19 virus, in line with the Grand-Ducal regulation of March 20th 2020, and in order to protect all our members and community we kindly inform you that the Chamber of Commerce Albania-Luxembourg has suspended its events and seminars in this pandemic situation.

Please, allow us to inform you that we will continue our activities in September 2020. Until then we wish you have great summer holidays and stay safe!

CCAL Board of Directors

FR

En cette situation de pandémie et en raison de risque croissant de propagation du virus COVID-19, conformément au règlement Grand-Ducal du 20 Mars 2020, et afin de protéger tous nos membres et la communauté, nous vous informons que la Chambre de Commerce Albanie-Luxembourg a suspendu ses événements et séminaires.

Nous vous informons que l’ensemble de nos activités reprendront en septembre 2020. Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et restez en sécurité!

CCAL Conseil d’administration

AL

Duke marrë parasysh rrezikun në rritje të përhapjes së virusit COVID-19, në respekt të propozimit të ligjit 20 Mars 2020 të Dukës së Madh dhe për të mbrojtur të gjithë anëtarët dhe komunitetin tonë, Dhoma e Tregtisë Shqipëri-Luksemburg ka vendosur të pezullojë aktivitetet dhe seminaret e saj në këtë situatë pandemike.

Na lejoni t’ju informojmë, ne do t’i vazhdojmë aktivitetet tona në Shtator 2020.
Ju urojmë pushime të këndshme dhe shëndet të gjithëve!

CCAL Bordi i Drejtorëve

page1image60068928