Dhoma e tregëtisë

Ligji Nr 9640, i datës 9.11.2006, “Për dhomat e tregëtisë dhe Industrisë” i azhornuar me ligjin Nr 93/2016.

Ligji i plotë :  http://ccidr.al/wp-content/uploads/LIGJ-9640-PER-DHOMAT-E-TREGTISE.pdf

Investimet strategjike në Shqipëri

Ligji Nr. 55/2015 për investimet strategjike në Shqipëri.

Ligji i plotë :  http://albaniaenergy.org/onewebmedia/ACERC%20Law%200009.pdf