Misioni yne

Te perfaqesojme dhe te zhvillojme interesat e pergjithshme te Dhomes se Tregetise Shqiperi-Luxembourg duke inkurajuar zhvillimin e bisnesit ndermjet dy vendeve.

Dhoma luan rol bashkepunues dhe konsultues ndermjet individeve, bizneseve, administrates publike, organizatave te biznesit dhe grupeve the klienteve duke vendosur lidhje te reja biznesi, duke perforcuar lidhjet egzistuese te biznesit, duke informuar investoret per detyrimet ligjore dhe administrative dhe duke organizuar aktivitete te zhvillimit the biznesit ndermjet dy vendeve.

Vizioni yne

Vizioni yne eshte nje lidhje e forte biznesi ndermjet Shqiperise dhe Luxembourgut, me mundesi te bollshme dhe te shpejta investimi ne te dy vendet. Ne e shikojme te ardhmen e Dhomes se Tregetise si nje institucion qe luan nje rol kryesor ne ndertimin e urave te bashkepunimit te biznesit ndermjet dy vendeve tona.

Qellimet kryesore

Qellimet tona kryesore jane te mbeshtetim bashkepunimin ndermjet bizneseve shqiptare dhe luksemburgeze, the mbeshtetim iniciativat e investimeve ndermjet dy vendeve, te zhvillojme shkembimin e ideve te biznesit e te projekteve, te mbeshtetim zhvillimin e turizmit, te bashkepunojme me administratat publike per te transmetuar zerin e bizneseve te administrata dhe anasjelltas.

Vlerat tona

  • Bashkepunimi
  • Kominikimi
  • Dinamizmi
  • Zhvillimi
  • Rritja
  • Profesionalizmi
  • Nderveprimi