Eksportet dhe importet ndërmjet Luksemburgut dhe Shqipërisë

Statistikat e fundit të eksporteve dhe importeve ndërmjet Luksemburgut dhe Shqipërisë, të klasifikuara sipas produkteve, janë paraqitur në dokumentin e mëposhtëm:

Eksportet/Importet Luxemburg-Shqipëri, Shtator 2018

Source: © STATEC Luksemburg