Shqiptarët mes Organikes dhe Natyrales

#Bio #Organike

Të gjendur mes një game të larmishme produktesh, pa kuptuar qartazi cili është vendas e cili i importuar, shqiptarët e kanë kthyer në mit frazën; ‘Bio kanë qenë vetëm ato produkte që gjyshet e gjyshërit tanë konsumonin’. Kjo frazë mund të këtë të vërtetën e saj, por jo krejtësisht. Natyrale nuk do të thotë organike. […]